Muzeum Romantyzmu

wystawy.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

KONFERENCJA NAUKOWA

 

 

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Roman F. Kochanowicz i Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, Tadeusz Skoczek, serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji naukowej pt. „Wincenty Krasiński i życie społeczno - kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego”. Odbędzie się ona w dniach 8 – 9 października 2015 roku w Opinogórze i w Warszawie.

Generał Wincenty Krasiński to  twórca  potęgi swojego rodu w XIX wieku, ojciec polskiego wieszcza romantycznego, Zygmunta. To osoba bardzo związana z Opinogórą, założyciel tutejszej ordynacji oraz rezydencji rodzinnej. W Warszawie generał czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym miasta.

Celem konferencji jest zapoznanie  z aktualnym stanem badań nad tą postacią, jej życiem i działalnością. Mamy tu na myśli działania zarówno na polu kultury i sztuki, jak i polityki i wojskowości. Drugie zagadnienie, jakie będzie nas interesowało w ramach konferencji to szeroko pojęte życie społeczno – kulturalne, intelektualne i naukowe w Królestwie Polskim, jego różne formy i aspekty.

Teksty wygłoszonych referatów oraz główne wnioski z kończącej obrady dyskusji znajdą się w publikacji wydanej po zakończeniu konferencji.

Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawować będą  dr Andrzej Nieuważny, wykładowca Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr Tomasz Jędrzejewski, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast sekretarzami  konferencji będą dr Jolanta Załęczny, pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie i Rafał Wróblewski, kierownik Działu Historii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.     
Liczymy na życzliwe zainteresowanie prelegentów z różnych ośrodków naukowych i muzealnych. Mamy również nadzieję na zainteresowanie ze strony nauczycieli polonistów i historyków, szczególnie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zechcieliby przybyć wraz z młodzieżą i wysłuchać wygłaszanych referatów.

Prelegentów prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji w dniach 30 marca – 31 maja 2015 roku do sekretarzy  konferencji. Prosimy o podanie tytułu referatu (czas trwania wystąpienia to maks. 20 min.).

 

 

Kontakt:

1)                 Rafał Wróblewski                                                   2) dr Jolanta Załęczny

            Kierownik Działu Historii                                          Muzeum Niepodległości w Warszawie

            Muzeum Romantyzmu w Opinogórze                        Al. Solidarności 62

            ul. Z. Krasińskiego 9                                                  00 – 240 Warszawa

            06 – 406 Opinogóra                                                    tel. (22) 826 90 91 wew. 41

            tel. (23) 671 70 25                                                      e - mail

            e – mail historia@muzeumromantyzmu.pl                j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.pl   

                 

 

W formularzu zgłoszeniowy proszę zawrzeć następujące informacje:

 

imię i nazwisko:

stopień i tytuł naukowy:

stanowisko i miejsce pracy:

tytuł referatu:

 

www.muzeumromantyzmu.pl/resources/media/konferencja_program.pdf

Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line